Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар нэмэлт санхүүжилтийн төсөл
Ulaanbaatar Clean air additional fund project

Хууль эрхзүй, дотоод журам, дүрэм

МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ - Үзэх

ТӨСЛИЙГ УДИРДАХ НЭГЖИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЗААВАР - Үзэх

ТӨСЛИЙГ УДИРДАХ НЭГЖИЙН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИИН АЮУЛГҮИ БАИДЛЫГ ХАНГАХ ЖУРАМ - Үзэх

ТӨСЛИЙГ УДИРДАХ НЭГЖИЙН АРХИВЫН ДҮРЭМ - Үзэх

ТУРШИЛТЫН ТӨСЛИЙН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТЫН ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭХ АЖИЛ ДЭЛХИЙН БАНКНЫ САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ БҮХИЙ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД MN-Үзэх
EN-Үзэх
Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар нэмэлт санхүүжилтийн төсөл

Улсын нийслэлдээ Утаагүй амьдарцгаая!