Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар нэмэлт санхүүжилтийн төсөл
Ulaanbaatar Clean air additional fund project

Ажилтнуудын тухай

Нэр Албан тушаал Утас Имэйл
1 Н.Баяртогтох Төслийн зохицуулагч 321674 bayartogtokh@usip.mn
2 Д.Дарьсүрэн Санхүүгийн ажилтан 318124 darisuren@usip.mn
3 А.Билгүүн Олон нийттэй харилцах ажилтан 312194 bilguun@usip.mn
4 Д.Ариунбаатар Зуухны керамик мэргэжилтэн 312194 ariunbaatar@usip.mn
5 Ц.Оюунболд Техникийн ажилтан 312194  
6 С.Гантулга Техникийн ажилтан 312194  
7 С.Гантулга Техникийн ажилтан 312194  
8 С.Гантулга Техникийн ажилтан 312194  
9 С.Гантулга Техникийн ажилтан 312194  
10 С.Гантулга Техникийн ажилтан 312194  
11 С.Гантулга Техникийн ажилтан 312194  
12 С.Гантулга Техникийн ажилтан 312194  
 Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар нэмэлт санхүүжилтийн төсөл

Улсын нийслэлдээ Утаагүй амьдарцгаая!