Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар нэмэлт санхүүжилтийн төсөл
Ulaanbaatar Clean air additional fund project

ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХ

ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТ
МОНГОЛ УЛС
“УЛААНБААТАР-ЦЭВЭР АГААР” ТӨСӨЛ
Зээлийн No.: IDA 5039-MN
Гэрээний нэр: Улаанбаатар хотын гэр хороололд байрлах цэцэрлэгүүдийн барилгыг дулаан хамгаалалтын норм дүрмийн дагуу шинэчлэн засварлах ажил

Гэрээний No.: DPGB-04

1. Монгол улсын Засгийн газар нь “Улаанбаатар-цэвэр агаар” төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Дэлхийн банкнаас хөнгөлөлттэй зээл авсан бөгөөд зээлийн тодорхой хэсгээр Улаанбаатар хотын гэр хороололд байрлах цэцэрлэгүүдийн барилгыг дулаан хамгаалалтын норм дүрмийн дагуу шинэчлэн засварлах ажлыг санхүүжүүлэхээр төлөвлөж байна.

2. Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газрын нэрийн өмнөөс Төслийг удирдах нэгж нь эрх бүхий байгууллага, компаниудаас дараах ажлуудыг бүхэлд нь болон багц тус бүрээр нь гүйцэтгэхээр саналаа ирүүлэхийг урьж байна. Сонгон шалгаруулалтыг бүрдүүлж буй багцуудын тодорхойлолт:
Багц 1: Баянгол дүүргийн 1 дугаар хороонд байрлах 15 дугаар цэцэрлэгийн байр
Багц 3: Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороонд байрлах 124 дүгээр цэцэрлэгийн байр
Дээрх ажлын удирдамж, ажлын тоо хэмжээний тодорхойлолтыг
https://usip.mn/usip/files/1/2019/DPGB-04_LOT_1-15.pdf

https://usip.mn/usip/files/1/2019/DPGB-04_LOT_3-124.pdf линкээс татах боломжтой.
Дулаан хамгаалалтын засвар шинэчлэлтийн ажлыг гэрээнд гарын үсэг зурснаас хойш 1.5 сарын дотор гүйцэтгэн хүлээлгэж өгнө.

3. Сонгон шалгаруулалт нь Дэлхийн банкны “Олон улсын сэргээн босголт хөгжлийн банкны зээл болон Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хөнгөлттэй зээл/тусламжийн хүрээнд хэрэгжих бараа, ажил, зөвлөхийн бус үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны журам”-ын харьцуулалтын аргаар явагдана. Мөн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх Дэлхийн банкны бодлогын талаар дурдсан 1.6 болон 1.7 дугаар заалтуудыг удирдлага болгоно.
4. Сонирхсон оролцогч 2019 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 11:00 цагаас буюу үүнээс өмнө доорх хаягаар үнийн саналаа ирүүлнэ.
5. Үнийн санал ирүүлэх тухай хүсэлтийн баримт бичгийг дээр дурдсан линкээс эсвэл дор дурдсан хаягаас авна.
6. Дээр дурдсан хаяг нь: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 50, Азмон төв, 6-р давхар, 602 тоот, “Улаанбаатар-цэвэр агаар” төсөл, Төслийг удирдах нэгж, Утас/факс: (976-11) 312194; и-мейл: piu@usip.mn
Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар нэмэлт санхүүжилтийн төсөл

Улсын нийслэлдээ Утаагүй амьдарцгаая!