Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар нэмэлт санхүүжилтийн төсөл
Ulaanbaatar Clean air additional fund project

Шөнийн дулаан хуримтлуурт цахилгаан халаагуурын хөтөлбөр

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.

 
 Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар нэмэлт санхүүжилтийн төсөл

Улсын нийслэлдээ Утаагүй амьдарцгаая!