“Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар нэмэлт санхүүжилтийн төсөл”-ийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид шаардлагатай БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР-ийг сонгон шалгаруулахаар ажлын байр зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй үзэх