Баянгол дүүргийн 141-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Ц.Мөнхтуул: Санхүүжилт өгсөн "Дэлхийн банк", хяналт тавьж ажилласан "Улаанбаатар цэвэр агаар" нэмэлт санхүүжилтийн төслийн баг хамт олондоо маш их баярлалаа

Баянгол дүүргийн 141-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Ц.Мөнхтуул: 30 жилийн турш дулаалгын ажил хийгдээгүйн улмаас 760 гаруй хүүхэдтэй хэдий ч өвлийн улиралд 330 хүрдэггүй байсан бол "Дэлхийн банк"-ы санхүүжилтээр, "Улаанбаатар цэвэр агаар" нэмэлт санхүүжилтийн төслийн хүрээнд дулаан хамгаалах ажил хийгдсэний дараа ирц маш өндөр болж, хүүхдүүд, багш ажилчид маань сэтгэл ханамж өндөр, цонхоо нээж, дулаан өвөлжсөн. Санхүүжилт өгсөн "Дэлхийн банк", хяналт тавьж ажилласан "Улаанбаатар цэвэр агаар" нэмэлт санхүүжилтийн төслийн баг хамт олондоо маш их баярлалаа.