“Дэлхийн Банк”-ны санхүүжилтээр газрын гүний дулаанаар шийдсэнээр хүйтний улиралд тогтмол +25 хэмтэй бол

Уурын зуухаар халаадаг, анги танхим нь 20-иос доош хэмтэй өвөлждөг байсан Чингэлтэй дүүргийн 83-р цэцэрлэгийн халаалтыг “Улаанбаатар цэвэр агаар” нэмэлт санхүүжилтийн төслийн хүрээнд “Дэлхийн Банк”-ны санхүүжилтээр газрын гүний дулаанаар шийдсэнээр хүйтний улиралд тогтмол +25 хэмтэй болж, мөн өөрсдийн хүссэн үедээ халаах боломжтой болжээ