Улаанбаатар хотын 2,3 болон 4 дүгээр дулааны цахилгаан станцуудын хүхрийн давхар исэл, тэдгээрийн үнсэн сан дахь тоосжилтын хэмжээг бууруулах ТЭЗҮ-ийн бэлтгэл ажлын судалгаа