Tендерийн урилга (AFA2-02)

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар Нэмэлт санхүүжилтийн Төсөл (УБЦАНСТ)-ийн Төсөл Хэрэгжүүлэгч Нэгж нь Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын нэрийн өмнөөс эрх бүхий, мэргэжлийн тендерт оролцогчдоос Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар хороонд байршилтай 42 дугаар сургууль болон 81 дүгээр цэцэрлэгийн барилгыг төвлөрсөн дулааны системд холбох ажил, Гэрээ дугаар: AFA2-02 барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

а) Сүүлийн 3 жилийн борлуулалтын орлого (Барилгын ажлын борлуулалтын орлого)-ын дундаж нь 1 тэрбум төгрөгнөөс багагүй байна.

б) Тендерт оролцогч дараах тусгай зөвшөөрлүүдийг эзэмшдэг байна. Үүнд:

       • Барилга угсралтын БА-3.4 Дулаан гол магистраль шугам, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт БОЛОН / ЭСВЭЛ

     • Эрчим хүчний 03.5.2: 0-40кгх/см2 даралттай дулааны шугам хоолой, ЦТП-ны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ

в) Тендерт оролцогч нь сүүлийн 3 жилд дээрхтэй ижил төстэй 2 ажил хийж гүйцэтгэсэн туршлагатай байна.

г) Оролцогчийн түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ нь 500 сая төгрөгнөөс багагүй байна.

Тендерийн баримт бичгийн иж бүрдлийг албан бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгөөр 150,000 /Нэг зуун тавин мянга/ төгрөг төлж худалдан авч болно. Төлбөрийг Улаанбаатар хотын Цэвэр Агаар Нэмэлт Санхүүжилтийн төслийн Төрийн сан дахь: Дансны дугаар: 100900011906, Дансны нэр: УБ-н Цэвэр агаар төсөл-н.с тушааж баримтыг албан бичигт хавсаргаж ирүүлнэ.

Сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийг дор дурдсан хаягаар 2021 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 14:00 цагаас өмнө ирүүлнэ. Дотоодын давуу эрх тооцохгүй. Тендер ирүүлэх хаяг:

Монгол улс, Улаанбаатар хот,                                                                                                                                                                              Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,                                                                                                                                                                          Энхтайваны өргөн чөлөө-50                                                                                                                                                                                    АЗМОН төв 6-р давхар, 603 тоот,                                                                                                                                                                            Улаанбаатар хотын Цэвэр Агаар Нэмэлт Санхүүжилтийн төсөл                                                                                                                              Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,                                                                                                                                                                                                Утас (976-11) 312 194,