• СЭМҮТ-ийн захирал, Анагаах ухааны доктор В.Баярмаа: СЭМҮТ-ийн 160 ортой барилгын гадна фасад, цонх хаалгыг иж бүрнээр нь сольж өглөө.
  СЭМҮТ-ийн захирал, Анагаах ухааны доктор В.Баярмаа: СЭМҮТ-ийн 160 ортой барилгын гадна фасад, цонх хаалгыг иж бүрнээр нь сольж өглөө.
  Дэлгэрэнгүй ...
 • Чингэлтэй дүүргийн 39-р сургуулийн захирал О.Бөхчулуун: Сурагчид болон багш ажилчид ая тухтай орчинд байх боломж бүрдлээ.
  Чингэлтэй дүүргийн 39-р сургуулийн захирал О.Бөхчулуун: Сурагчид болон багш ажилчид ая тухтай орчинд байх боломж бүрдлээ.
  Дэлгэрэнгүй ...
 • Баянгол дүүргийн 141-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Ц.Мөнхтуул: Санхүүжилт өгсөн
  Баянгол дүүргийн 141-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Ц.Мөнхтуул: Санхүүжилт өгсөн "Дэлхийн банк", хяналт тавьж ажилласан "Улаанбаатар цэвэр агаар" нэмэлт санхүүжилтийн төслийн баг хамт олондоо маш их баярлалаа
  Дэлгэрэнгүй ...
СЭМҮТ-ийн захирал, Анагаах ухааны доктор В.Баярмаа: СЭМҮТ-ийн 160 ортой барилгын гадна фасад, цонх хаалгыг иж бүрнээр нь сольж өглөө.
СЭМҮТ-ийн захирал, Анагаах ухааны доктор В.Баярмаа: СЭМҮТ-ийн 160 ортой барилгын гадна фасад, цонх хаалгыг иж бүрнээр нь сольж өглөө.

СЭМҮТ-ийн захирал, Анагаах ухааны доктор В.Баярмаа: СЭМҮТ-ийн 160 ортой барилгын гадна фасад, цонх хаалгыг иж бүрнээр нь сольж өглөө. Ингэснээр эмчлүүлэгчдэд маань маш их буянтай ажил болсон.

Чингэлтэй дүүргийн 39-р сургуулийн захирал О.Бөхчулуун: Сурагчид болон багш ажилчид ая тухтай орчинд байх боломж бүрдлээ.
Чингэлтэй дүүргийн 39-р сургуулийн захирал О.Бөхчулуун: Сурагчид болон багш ажилчид ая тухтай орчинд байх боломж бүрдлээ.

Чингэлтэй дүүргийн 39-р сургуулийн захирал О.Бөхчулуун: 12, 1-р саруудад сурагчид анги танхимдаа гадуур хувцастай хичээллэх тохиолдол гардаг байсан бол “Улаанбаатар цэвэр агаар” нэмэлт санхүүжилтийн т

Баянгол дүүргийн 141-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Ц.Мөнхтуул: Санхүүжилт өгсөн
Баянгол дүүргийн 141-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Ц.Мөнхтуул: Санхүүжилт өгсөн "Дэлхийн банк", хяналт тавьж ажилласан "Улаанбаатар цэвэр агаар" нэмэлт санхүүжилтийн төслийн баг хамт олондоо маш их баярлалаа

Баянгол дүүргийн 141-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Ц.Мөнхтуул: 30 жилийн турш дулаалгын ажил хийгдээгүйн улмаас 760 гаруй хүүхэдтэй хэдий ч өвлийн улиралд 330 хүрдэггүй байсан бол "Дэлхийн банк"-ы санхүүжилтэ

Худалдан авах ажиллагаа
Тайлан